Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cử hành thứ Ba ngày 8-12-2020 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cử hành thứ Ba ngày 8-12-2020 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo