Linh mục Gioan Baotxita Phương Đình Toại chia sẻ về việc trừ quỷ.

Linh mục Gioan Baotxita Phương Đình Toại chia sẻ về việc trừ quỷ.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo