Tĩnh tâm Mùa Vọng ngày 2020 - Lm. Anrê Nguyễn Ngọc Dũng, DCCT - Ngày 2

Tĩnh tâm mùa vọng ngày 2 - Lm. Anrê Nguyễn Ngọc Dũng, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo