🔴 TRỰC TIẾP: CANH THỨC & LỄ ĐÊM Mừng CHÚA GIÁNG SINH | 24.12.2020 lúc 19h30 tại Nhà Thờ Chánh Tòa

🔴 TRỰC TIẾP: CANH THỨC & LỄ ĐÊM Mừng CHÚA GIÁNG SINH | 24.12.2020 lúc 19h30 tại Nhà Thờ Chánh Tòa

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo