Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa thứ Sáu ngày 1-1-2021 tại NTĐB Sài Gòn.

Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa thứ Sáu ngày 1-1-2021 tại NTĐB Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo