Bài giảng trong thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót ngày 1-1-2021 - Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng

Bài giảng trong thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót ngày 1-1-2021 - Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng Bài giảng của Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng trong thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót, cử hành lúc 15g thứ Sáu ngày 1-1-2021 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo