Bài huấn dụ của ĐTC Phanxico trong Kinh Truyền Tin 24.01: Thời gian đón nhận ơn cứu độ thì ngắn ngủi

Bài huấn dụ của ĐTC Phanxico trong Kinh Truyền Tin 24.01: Thời gian đón nhận ơn cứu độ thì ngắn ngủi

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo