Người trẻ và những thách đố của đời sống Tâm Cảm Tính Dục (P.1)

Lm. Gioan Bt. Phương Đình Toại, MI chia sẻ với chủ đề: Người trẻ và những thách đố của đời sống Tâm Cảm Tính Dục (Phần 1)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo