Thánh Lễ Thứ Bảy Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - do cha Micae Phạm Quang Hồng chủ tế

Thánh Lễ Thứ Bảy Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - do cha Micae Phạm Quang Hồng chủ tế

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo