Trực tiếp: Lễ Chúa Nhật thứ III Mùa thường niên ngày 24.01.2021 (Gx. chính tòa Đà Lạt)

Trực tiếp: Lễ Chúa Nhật thứ III Mùa thường niên ngày 24.01.2021.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo