Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên giảng tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội trong Thánh lễ Chúa Nhật III Thường niên B

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên giảng tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội trong Thánh lễ Chúa Nhật III Thường niên B

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes