Bài 48: Biểu tượng xé áo, cắt áo và lột áo - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Bài 48: Biểu tượng xé áo, cắt áo và lột áo - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo