Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ An táng Lm. Phanxicô Assisi Lê Quang Đăng "Ngọn lửa Phanxicô Assisi đến cuối đời vẫn còn cháy"

Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ An táng Lm. Phanxicô Assisi Lê Quang Đăng, cử hành vào lúc 8g30 thứ Hai ngày 8-2-2021 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Hương.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo