Giảng lễ: MÙNG HAI TẾT TÂN SỬU | Thánh lễ 16g30 | 13/02/2021 | Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh CSsR

Giảng lễ: MÙNG HAI TẾT TÂN SỬU | Thánh lễ 16g30 | 13/02/2021 | Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh CSsR

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo