LHS Thứ Hai sau Chúa Nhật I MC: LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ TÔNG ĐỒ - Lm Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

LHS Thứ Hai sau Chúa Nhật I MC: LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ TÔNG ĐỒ - Lm Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo