LHS Thứ Tư sau Chúa Nhật I Mùa Chay: GIÊSU LÀ “DẤU LẠ” CHO CON NGƯỜI - Lm Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

LHS Thứ Tư sau Chúa Nhật I Mùa Chay: GIÊSU LÀ “DẤU LẠ” CHO CON NGƯỜI - Lm Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo