"Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền." - Giảng lễ Chúa Nhật 4 TN B - Lm. An-rê Ngọc Dũng.

"Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền." - Giảng lễ Chúa Nhật 4 TN B - Lm. An-rê Ngọc Dũng.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo