THÁNH CA MÙA CHAY | Lm. An Bình

1. Cha Ơi, Con Đã Về (Nguyễn Quang Hiển) 2. Lỡ Như Con Xa Chúa (Lm. An Bình) 3. Bước Chân Hoang (Lm. An Bình) 4. Tình Ngài (Lm. An Bình 5. Believe (Lm. An Bình 6. Xin Vác Lấy Thập Giá (Đỗ Vy Hạ) 7. Trải Qua Bao Đời (LV. Phiệt Lương - St. Janet Sullivan Whitaker) 8. Cửa Hẹp (Ý Vũ) 9. Chén Đắng (Ý Vũ) 10. Trách Chúa (Lm. An Bình) 11. LK Cha Ơi, Con Đã Về (Nguyễn Quang Hiển) 12. Hosea (Gregory Norbet)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo