Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh kính Thánh Giuse | Tất niên và mừng Xuân Tân Sửu (GP. Nha Trang)

Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh kính Thánh Giuse | Tất niên và mừng Xuân Tân Sửu (GP. Nha Trang)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo