LHS Thứ Ba sau Chúa Nhật II MC: HÃY VỨT BỎ ĐIỀU ÁC MÀ TẬP LÀM ĐIỀU THIỆN- Lm Giuse Lê Quang Uy, DCCT

LHS Thứ Ba sau Chúa Nhật II MC: HÃY VỨT BỎ ĐIỀU ÁC MÀ TẬP LÀM ĐIỀU THIỆN- Lm Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo