TĨNH TÂM MÙA CHAY 2021 tại GIÁO XỨ CÔNG LÝ (ngày 1) - Cha Anrê Ngọc Dũng.

TĨNH TÂM MÙA CHAY 2021 (GIÁO XỨ CÔNG LÝ) - Cha Anrê Ngọc Dũng.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo