Trực tiếp: Thánh Lễ ngày thứ bảy đầu tháng 03.2021 tại Linh Địa La Vang

Thánh Lễ ngày thứ bảy đầu tháng 03.2021 tại Linh Địa La Vang Thánh Lễ ngày thứ bảy đầu tháng 03.2021 tại Linh Địa La Vang được cử hành vào lúc 08g00 ngày 06.3.2021 tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo