[Trực tiếp]: Thánh lễ trọng thể kính thánh Giuse lúc 9h30 ngày 18/03/2021

[Trực tiếp]: Thánh lễ trọng thể kính thánh Giuse lúc 9h30 ngày 18/03/2021

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo