Đức Tổng Giám mục Giuse giảng tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội trong Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá lúc 8h30 ngày 28/03/2021.

Đức Tổng Giám mục Giuse giảng tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội trong Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá lúc 8h30 ngày 28/03/2021.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo