Bài giảng của Lm. Phêrô Kiều Công Tùng trong Thánh lễ: Chúa nhật Phục sinh, cử hành lúc 8:00​ ngày 4-4-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của Lm. Phêrô Kiều Công Tùng trong Thánh lễ: Chúa nhật Phục sinh, cử hành lúc 8:00​ ngày 4-4-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo