Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót ngày 11-4-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót ngày 11-4-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo