Học Kinh Thánh Bài 51: Biểu tượng chiếc áo của ông bà nguyên tổ - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo