LHS Chúa Nhật IV Phục Sinh: ĐỨC ÁI MỤC TỬ: HY SINH TÍNH MẠNG VÌ CHIÊN - Lm Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo