LHS Thứ Năm sau Chúa Nhật IV Phục Sinh: TÔI TỚ KHÔNG LỚN HƠN CHỦ - Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

LHS Thứ Năm sau Chúa Nhật IV Phục Sinh: TÔI TỚ KHÔNG LỚN HƠN CHỦ - Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo