🔴(Trực Tiếp) THÁNH LỄ TẠ ƠN 50 Năm Hồng Ân Linh Mục của ĐỨC CHA GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO ( 09/04/2021 )

🔴(Trực Tiếp) THÁNH LỄ TẠ ƠN 50 Năm Hồng Ân Linh Mục của ĐỨC CHA GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO ( 09/04/2021 )

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo