Học Kinh Thánh Bài 57: Biểu tượng Thiên Chúa đến và ban ơn cách bất ngờ - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo