LHS Thứ Bảy sau Chúa Nhật IV Phục Sinh: AI THẤY THẦY LÀ THẤY CHÚA CHA - Lm Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo