LHS Thứ Sáu sau Chúa Nhật V Phục Sinh: BẠN HỮU CỦA CHÚA - Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo