THÁNH LỄ AN TÁNG và NGHI THỨC HẠ HUYỆT Cha TRẦN CÔNG NGHỊ từ lúc 10.00 sáng Thứ Sáu ngày 30.4.2021

THÁNH LỄ AN TÁNG và NGHI THỨC HẠ HUYỆT Cha TRẦN CÔNG NGHỊ từ lúc 10.00 sáng Thứ Sáu ngày 30.4.2021

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo