Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa, cử hành ngày 6-6-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo