Học Kinh Thánh Bài 61: Các biểu tượng trong sách Khải Huyền: Biểu tượng con thú có 7 đầu. Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo