LHS Thứ Năm Sau Chúa Nhật IX Thường Niên: MẾN CHÚA THƯƠNG NGƯỜI - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo