Thánh lễ 18h00 Chúa Nhật XIII thường niên do Đức TGM Giuse cử hành từ nhà thờ Chính tòa Hà Nội

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo