Thánh Lễ Trực Tuyến | Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu | Ngày 11.06.2021| Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Chủ sự.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo