Trực tiếp: Thánh Lễ Khấn Dòng 2021 tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế

Thánh Lễ Khấn Dòng 2021 tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời, Tạ Ơn Kim Khánh và Ngân Khánh Khấn Dòng sẽ được cử hành vào lúc 06g00 ngày 15.6.2021 do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo