GIÃ BIỆT MỘT NGƯỜI CHA (Lễ tang ĐTGM Phaolô Nguyễn Văn Bình 5-7-1995)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo