Học Kinh Thánh Bài 63: Các biểu tượng trong sách Khải Huyền: "Con điếm đế quốc Rôma" - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo