LHS Thứ Hai sau Chúa Nhật XV TN: TỪ BỎ ĐỂ ĐI THEO CHÚA - Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo