LHS Thứ sáu sau CN XIV TN : RAO GIẢNG TIN MỪNG THÌ SẼ BỊ BÁCH HẠI - Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo