LHS Thứ Thứ Tư Chúa Nhật XV TN: BIẾT CHÚA GIÊSU LÀ BIẾT THIÊN CHÚA - Lm Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo