Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Chúa Nhật tuần 22 Thường Niên năm B,

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo