Giáo Hội và quê hương trong những ngày này. Phỏng vấn Cha Phạm Trung Thành nguyên Giám Tỉnh DCCT VN

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo