LHS Thứ Ba Sau Chúa Nhật XIX TN: LỄ THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo