LHS Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XX TN: HỌ NÓI MÀ KHÔNG LÀM - Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo