LHS Thứ Hai Tuần XXI TN: "PHÚC THAY AI" HAY "KHỐN CHO NGƯƠI" - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo